Friday, December 31, 2010

ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು...

1. ಪಾಟ್ ಹೋಲ್ ತುಳಿದು ಪರ್ಮಾತ್ಮನ ಪಾದಾ ಸೇರಿದ ದೈವಭಕ್ತೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗುಡಿ

2. ಇಂದು "ಕೊಡಂಗಿ ಹಾಡಿತು ಕೋಳಿ ಹಾರಿತು" ಚಿತ್ರ ರಾಜ್ಯದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟರಾದ ಕುಹು ಕುಹು ಆಗಮನ..

3. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶೆಕೆ ಆಯಿತೆಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದ ಜಯಮ್ಮ..

4. ವೀರಪ್ಪನ್ ಅತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೆಂದು ಮಾಡಿದ ಧರಣಿ ಇಂದು ಮುಕ್ತಯ..

ಸುದ್ಹಿ ನ್ನು ದೆ ವಿಟ್ಟು  ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ....

No comments:

Post a Comment