Friday, September 9, 2016

3 ದಿನದ ಬಾಳುರಕ್ಕಸನೋ ರಕ್ಷಕನೋ ಇರುವನೊಳಗೊಬ್ಬ
ಕಂಡಾಗ ನೋವು ಮರುಗುವನು ಇವನು
ನೀಡಲು ಕೈ ಬಾರದೆ ಮರುಗುವನು ಇವನು
ನೀಡಿದರೆ ತನ್ನ ಗತಿ ಏನೆಂದು??
ರಕ್ಕಸನೋ ಇವನು ರಕ್ಷಕನೋ!
ತನಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರು ನೀಡುವನು ಇವನು
ದೇವನಿವನು ದಾನವನು
ಮರುಗಲಿಲ್ಲ ಕರಗಲಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆಯು ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ,
ಕಾಯಲಿಲ್ಲ ಕಡೆಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ
ದೇವನಿವನು ದಾನವನು!!
ಮನುಜನಿವನು ಮಾನವನು
ನೋಡಿದರು ಮರುಗಲಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿದರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ
ಬೇಡಿದರು ಬಗ್ಗದೆ ಯಾರಿಗೂ  ಜಗ್ಗದೇ
ಹೊರಟಿಹನು ಅಹಂ ಮನುಜಾಸ್ಮಿ!!!
ಮನುಜನಿವನು ಮಾನವನುಇಂತಿ ನಿಮ್ಮವ

Nವಿ

No comments:

Post a Comment